Hündin – Rosa / 346g  –   Bashira Yuna of Tsavo West